۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ چاپ صفحه

مواد افزودنی مکمل عدد بازی خانواده کلسیم سولفونات

مواد افزودنی مکمل عدد بازی خانواده کلسیم سولفونات

مواد افزودنی مکمل عدد بازی به عنوان یکی از پر مصرف ترین گروه های کالایی مورد استفاده در حوزه های مختلف صنعت روانکاری، بر اساس سابقه طولانی خود به صورت گسترده مورد مطالعه و بررسی محققین حوزه روانکار قرار گرفته اند. این مطالعات در جهت افزایش شناخت منجر به استفاده بهینه از این کالا و همچنین پیش بینی مشکلات محتمل در طی استفاده از آن و حتی جلوگیری از رخداد و یا مواجه مناسب با آن است. شرکت افزون روان با بهره گیری از تجربیات چندین ساله خود در جهت تامین و توزیع این کالا، در فصلنامه شماره دهم افزون روان( زمستان 98)به بررسی ساختار TBN Booster های مبتنی بر نمک های معدنی و مشکلات شایع استفاده این گروه کالایی پرداخته است. 

اخبار مرتبط دیگر

بررسی پایداری برشی در پلیمر های ستاره ای و مقایسه با OCP
بررسی پایداری برشی در پلیمر های ستاره ای و مقایسه با OCP

یکی از بالابرنده های شاخص گرانروی مورد استفاده در روغن، پلیمر های HSD است که نسبت به پلیمر های OCP پایداری برشی ...

ادامه مطلب
افزایش دهنده ی شاخص گرانروی: کوپلیمر OCP
افزایش دهنده ی شاخص گرانروی: کوپلیمر OCP

در ادامه مقاله درج شده در ارتباط با پلیمر های بالابرنده شاخص گرانروی، این بار به بررسی کوپلیمر های OCP پرداختی...

ادامه مطلب
سیالات انتقال قدرت اتوماتیک(ATF)
سیالات انتقال قدرت اتوماتیک(ATF)

سال هاسـت کـه دنده هـای اتوماتیـک مـورد اسـتفاده قرار میگیرنـد و در طـول ایـن مـدت به طـور مـداوم در حـال به...

ادامه مطلب
بازدارنده های خوردگی در صنعت روانکار
بازدارنده های خوردگی در صنعت روانکار

 یکی از عمده­ ترین عوامل کاهنده عمر دستگاه­ ها خوردگی است به طوری که می­تواند یک دستگاه را به طور کامل...

ادامه مطلب