محصولات
دسته بندی محصول:

بسته افزودنی روغن موتور دیزلی

بسته افزودنی روغن موتور دیزلی

روغن موتور مهم ترین روانکار در صنعت خودرو است. برای ساخت روانکاری متناسب با خودرویی خاص لازم است به منظور کارکرد بهتر علاوه بر روغن پایه ، ترکیبات افزودنی مختلف نظیر پاک کننده­ها، معلق کننده­ ها ،مواد ضد سایش، ضد اکسیداسیون و ..  با آن مخلوط گردد. این افزودنی ها با توجه به ساختار، درصد ترکیب و سازگاری آنها با یکدیگر سطوح کارایی مختلفی را به وجود می آورند. موسسات مختلفی در سراسر جهان روغن های موتور را بر اساس آزمون های خاصی که شرایط عملکرد موتور خودرویی را شبیه سازی می کند، طبقه بندی می نمایند. انستیتو نفت آمریکا (API) این طبقه بندی را برای روانکار های موتوری در دوموتور شاخه بنزینی و دیزلی انجام داده است. گروهی که با حرف لاتین  C آغاز می شوند بیانگر سطوح کارایی موتور های دیزلی اند که کارایی آنها به ترتیب حروفی که کنار آن قرار می گیرد بهبود می یابد.

 

 

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.