محصولات
دسته بندی محصول:

روغن پایه استری(Polyol Ester)

روغن پایه استری(Polyol Ester)

ساختار شیمیایی

از واکنش میان کربوکسیلیک و یک الکل، یک مولکول آب و یک مولکول استر تشکیل می شود. با توجه به اینکه الکل ها و نیز اسیدها انواع بسیار گوناگونی دارند، درنتیجه می توان انواع بسیار زیادی از استرها را تولید نمود. طول زنجیر و میزان شاخه دار شدن محصول نهایی، بستگی زیادی به مواد اولیه و کاتالیزورهای مورد استفاده دارد.

 

انواع استرها

مونو استرها: ساده ترین نوع استرها هستند که از واکنش میان یک اسید یک عاملی و یک الکل یک عاملی و در حضور کاتالیزو اسیدی، بدست می آیند. این گروه از استرها زیست تخریب پذیرند و نقطه ریزش نسبتا پایین، گرانروی کم و شاخص گرانروی بالایی دارند. کاربرد اصلی این ترکیبات در روغن های فلزکاری است.

 

 

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.