محصولات
دسته بندی محصول:

بسته افزودنی روغن دنده اتوماتیک (ATF)

بسته افزودنی روغن دنده اتوماتیک (ATF)

روغن دنده اتوماتیک از روغن پایه و بسته افزودنی مخصوص آن تشکیل شده است. روغن فرموله شده با این بسته افزودنی دارای قابلیت‏های کارکرد طولانی مدت، تسهیل حرکت یکنواخت قطعات، پایداری برشی، سیالیت خوب در دمای پایین و پایداری مناسب در برابر اکسیداسیون است.  

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.