محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:
زیر گروه:

بسته افزودنی روغن انتقال حرارت

بسته افزودنی روغن انتقال حرارت

این سیالات به منظور استفاده در سیستم های انتقال حرارت تولید شده اند. بسته افزودنی مورد استفاده در این سیالات به روغن انتقال حرارتی ویژگی هایی می­دهد که در برابر حرارت و اکسیداسیون مقاوم باشد و در نتیجه بازدهی انتقال حرارت غیرمستقیم را در سیستم­های بسته افزایش دهد. این نوع روغن می بایست دارای ضریب هدایت حرارتی بالا بوده و در طول عملیات، افزایش گرانروی نداشته باشد و لجن تشکیل ندهد.

 

 

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.