محصولات
دسته بندی محصول:

ترکیبات بالابرنده شاخص گرانروی از نوع Low SSI OCP

ترکیبات بالابرنده شاخص گرانروی از نوع Low SSI OCP

اولفین کوپلیمر ها شامل کوپلیمر اتیلن – پروپیلن است که به عنوان افزایش دهنده شاخص گرانروی در روانکارها کاربرد دارد. این ماده به علت غلظت دهی بالا و قیمت پایین بخش اعظمی از بازار روغن موتور را به خود اختصاص داده است. علاوه بر بهبود شاخص گرانروی، از جمله ویژگی های شاخص این پلیمر سازگاری با انواع روغن های معدنی و سنتزی می باشد. این کوپلیمر در محدوده های وسیعی پایداری برشی وجود دارد که در پایداری برشی بیشتر دارای مقدار  SSIکوچکتر است و برای مصرف در روغن های مولتی گرید مناسب است.

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.