محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:
زیر گروه:

روغن پلی آلفا اولفین(PAO)

روغن پلی آلفا اولفین(PAO)

با توجه به پیشرفت ها در خودروسازی و سایر صنایع، لزوم استفاده از روانکارهای با کیفیت کاملا محسوس است. روغن های  PAO دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که استفاده از آن ها در تولید دسته ای از روانکارها کاملا توجیه پذیر است. شباهت ساختاری به روغن پایه معدنی، محدوده گرانروی وسیع، کاربرد در تولید انواع روانکارها و از همه مهم تر کارائی فوق العاده بالا، باعث گردیده مصرف این نوع از روغن های پایه در روانکارهای با کیفیت رو به افزایش باشد. ساختار این ترکیب در شمای زیرقابل مشاهده است. این روغن های پایه در تولید انواع روانکارهای موتور، دنده، هیدرولیک، انتقال حرارت، صنعتی استفاده می ­شوند.

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.