محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:
زیر گروه:

بسته افزودنی روغن صنعتی

بسته افزودنی روغن صنعتی

این بسته های افزودنی به منظور ایجاد ویژگی هایی از قبیل انتقال حرارت، پایداری در برابر اکسیداسیون، مقاومت در برابر سایش و خوردگی، جداپذیری از آب و.... در جهت تأمین نمودن الزامات استاندارد سازندگان تجهیزات  OEM به انواع روغن های صنعتی از قبیل هیدرولیک، توربین، کمپرسور و...  افزوده می گردند.

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.