محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:
زیر گروه:

روغن پایه نفتنیک

روغن پایه نفتنیک

روغن‌هاي نفتنيک، هيدروکربن‌هاي حلقوي سيرشده‌ی يک يا چند حلقه‌ای بوده و هر حلقه می‌تواند دارای 5 تا 6 کربن باشد.

روغن‌هاي نفتنيک به دلیل شاخص گرانروی پایینی که دارد در کاربردهای انتقال حرارت از جمله فلزکاری و آبکاری بکار می‏رود. رفتار مناسب در سرمای این روغن پایه نیز از جمله خصوصیاتی است که انتخاب آن را در کاربردهای روغن‌هاي هيدروليک مناسب کرده است.

 

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.