محصولات
دسته بندی محصول:

ترکیبات بالابرنده شاخص گرانروی از نوع High SSI OCP

ترکیبات بالابرنده شاخص گرانروی از نوع   High  SSI OCP

اولفین کوپلیمر ها شامل کوپلیمر اتیلن – پروپیلن است که به عنوان افزایش دهنده شاخص گرانروی در روانکارها کاربرد دارد . این ماده به علت غلظت دهی بالا و قیمت پایین بخش اعظمی از بازار روغن موتور را به خود اختصاص داده است.  علاوه بر بهبود شاخص گرانروی، از جمله ویژگی ­های این پلیمر سازگاری با انواع روغن های معدنی و سنتزی می ­باشد. این کوپلیمر در محدوده های وسیعی پایداری برشی وجود دارد که در پایداری برشی کمتر دارای  مقدار SSI بزرگتر است و برای مصرف در روغن های مونو گرید مناسب است.

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.