محصولات
دسته بندی محصول:

افزودنی های ضد جوش و ضدیخ

بسته‏ های افزودنی ضدیخ پس از اضافه کردن به گلایکول مناسب، به منظور محافظت از کلیه فلزات موجود در سیستم خنک‏ کننده موتور به خصوص آلیاژ آلومینیوم و فلزات سبک مورد استفاده قرار می ‏گیرند. این بسته‏ های افزودنی در دو نوع آلی و غیرآلی عرضه می شوند و محصول ضدیخ تولیدشده با آن‏ها، مطابق با استانداردهای ASTM D3306 و ASTM D4985 و پوشش دهنده محدوده وسیعی از استانداردهای OEM جهانی است. متداولترین حلال مصرفی نیز MEG است که مطابق با استاندارد ASTM E 1177 برای تولید ضدیخ عرضه می گردد.

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.