محصولات
دسته بندی محصول:

مواد افزودنی مکمل عدد بازی

مواد افزودنی مکمل عدد بازی

از مهم ترین مواد افزودنی روغن های موتور بنزینی و دیزلی افزودنی های پاک کننده می باشند. مواد تولید شده ناشی از احتراق که شامل اسید­ها و ذرات ریز کربنی به شکل دوده هستند، روغن موتور را آلوده می­کنند. عمده ترکیبات ناشی از اکسیداسیون به صورت لجن های اسیدی هستند که با استفاده از مواد پاک کننده خنثی می­گردند. برای خنثی سازی اسید­ها، عدد بازی کل روغن یا TBN  باید در حد مطلوبی باشد. این عدد بیانگر اندازه ­گیری توانایی روغن در خنثی سازی اسید های تشکیل شده در حین فرآیند احتراق و آلاینده ها می­باشد و واحد آن بر حسب مقدار هیدروکسید پتاسیم لازم جهت خنثی سازی اسید های موجود در روغن بیان می­گردد.

 

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.