محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:
زیر گروه:

ترکیبات افزودنی

ترکیبات افزودنی

با توجه به اینکه روغن های پایه حاصل از پالایش نفت خام و یا انواع روغن های سنتزی بدون استفاده از مواد افزودنی قابلیت استفاده به عنوان روانکار را ندارند، موادی به آنها افزوده می شود که شرایط بهینه کارکرد را برای روانکار ایجاد نمایند. این گروه از مواد، ترکیبات شیمیایی سنتزی هستند که ویژگی‏ های کاربردی را در روانکارها ایجاد و یا از بروز خواص نامطلوب در آن­ها، جلوگیری به عمل می آورند. این ترکیبات به طور متنوع دارای عمکرد های متفاوتی بسته به کاربرد خاص آن روانکار دارند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-جلوگیری از اکسایش زود هنگام

-فشارپذیری مناسب

-بالابرنده گرانروی وشاخص گرانروی

-پایین آوردنده نقطه ریزش

-کف زدا

-بالابرنده عدد بازی

-ضد سایندگی

-ایجاد کننده خواص جدا­پذیری از آب و یا بلعکس

-...

 

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.