محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:
زیر گروه:

ترکیبات بهبود دهنده گرانروی(VM) و شاخص گرانروی(VII)

ترکیبات بهبود دهنده گرانروی(VM) و شاخص گرانروی(VII)

افزایش گرانروی و بهبود شاخص گرانروی از نقش های اصلی پلیمرهای مورد استفاده در صنعت روانکاری است. پلیمر های افزایش دهنده شاخص گرانروی  به منظور کم کردن تغییرات گرانروی در مقابل تغییرات دما در تولید روانکار ها استفاده می شوند. یکی از نکات مهم در انتخاب پلیمر میزان SSI است. هرچه مقدار این شاخص برای پلیمری کوچکتر باشد، شکست ساختار پلیمر در اثر تنش های وارده به آن حین کارکرد کمتر می گردد از انواع پلیمرهای بالابرنده شاخص گرانروی می­توان به پلی متاکریلات، الفین کوپلیمر ها و کوپلیمر استایرن-ایزوپرن اشاره کرد. این پلیمر ها وابسته به  وزن مولکولی و درجه پلیمریزاسیون رفتار متفاوتی نشان می دهند. به همین دلیل انتخاب مناسب ترین بالابرنده گرانروی برای یک کاربرد مشخص از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و لازم است تا در این زمینه با کارشناس متخصص مشاوره نمود.

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.