محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:
زیر گروه:

روغن پایه گروه II

روغن پایه گروه II

در تصفیه روغن پایه گروه II نوعی فرآیند هیدروژناسیون که به آن عمل آوری شدید با هیدروژن می­گویند جایگزین روش استخراج آروماتیک­ها با حلال فورفورال می­شود. به این روش در اصطلاح هیدروکرکینگ نیز گفته می­شود که منجر به بالا رفتن مشخصه شاخص گرانروی و پایداری اکسیداسیون روغن می­گردد.

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.