محصولات
دسته بندی محصول:

روغن پایه گروه دو (II)

روغن پایه گروه  دو (II)

در تصفيه روغن پايه گروهII ، نوعى فرايند هيدروژناسيون كه به آن عمل آورى شديد با هيدروژن مى گويند جايگزين روش استخراج آروماتيكها با حلال فورفورال می شود. در اين فرايند هيدروژن در دماى بالاتر از 600 درجه فارنهايت به برش روغنى وارد می شود و با استفاده از كاتاليزور و فشار ملايم ( بالاتر از psi 500) حلقه های آروماتیک هيدروژنه و اشباع میگردد. در اين فرايند ميزان اشباعيت تركيبات هيدروكربن به بيش از 90 درصد خواهد رسيد و ميزان سولفور به كمتر 03/0 درصد كاهش می يابد. از طرفى اين فرايند موجب شكست زنجيرهاى هيدروكربن و در نتيجه كاهش وزن مولكولى تركيبات روغن نيز می گردد به اين فرايند در اصطلاح هيدروكركينگ نيز گفته می شود در اين فرايند تبديل حلقه آروماتيك به حلقه نفتنيك، منجر به بالا رفتن مشخصه شاخص گرانروى و پايدارى اكسيداسيون روغن می گردد.

پس از انجام فرآيند عمل آورى شديد با هيدروژن و حذف تركيبات آروماتيك و غير اشباع، به منظور دستيابى به روغن پايه مناسب اهداف روانكارى، تركيبات وكس نيز بايد از محصول زدوده شود. در توليد روغن پايه گروهII ، مانند توليد روغن پايه گروه I، اين امر با استفاده از روش وكس زدايى با حلال انجام می شود.

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.