محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:
زیر گروه:

روغن پایه سنتزی

روغن پایه سنتزی

روغن‏ های پایه سنتزی (گروه های IV,V) حاصل از فرآیندهای شیمیایی و عمدتا پلیمریزاسیون مواد اولیه پتروشیمی هستند. انواع این روغن‏ها در ذیل آمده است:

  • پلی آلفا اولفین (PAO)

  • پلی آلکیلن گلایکول(PAG)

  • دی استر، پلی استر و فسفات استر

  • آروماتیک های آلکیله

  • روغن های سیلیکونی

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.