محصولات
دسته بندی محصول:

مواد پایین آورنده نقطه ریزش

مواد پایین آورنده نقطه ریزش

نقطه ریزش یک روانکار پایین‏ ترین دمایی است که سیال در شرایط استاندارد قابلیت جاری شدن دارد. کاهش دهنده نقطه ریزش (PPD) پلیمری است که جهت کنترل و جلوگیری از تشکیل کریستال‏های بزرگ وکس و در نتیجه بهبود سیالیت روانکار در دمای پایین، در بسیاری از روانکارها به کار می رود.

 

 

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.