محصولات
دسته بندی محصول:

بسته افزودنی روغن کمپرسور

بسته افزودنی روغن کمپرسور

  کمپرسور وسیله­ ی است که توسط انرژی مکانیکی گاز یا سیال را متراکم می­ کند. روغن کمپرسور نقش به سزایی را  در عملکرد کمپرسور ایفا می کند. این روغن از دو بخش اصلی روغن پایه و مواد افزودنی تشکیل شده است که روانکاری ، خنک کاری ، آب بندی و جلوگیری از خوردگی و سایش از مهم­ترین وظایف عمومی این روغن ها به شمار می ­روند. معروف ­ترین سطح کیفیت تعریف شده برای کمپرسورهای رفت و برگشتی بر اساس استاندارد DIN 51506 به صورتVB و VBL وVC وVCLو VDL می­ باشد که توسط بسته­ های افزودنی مناسب تامین می­ گردد.

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.