۱۷ آذر ۱۴۰۱ چاپ صفحه

مواد افزودنی فشارپذیر، ضد سایش و بهبود دهنده¬های اصطکاک EP-بخش اول

مواد افزودنی فشارپذیر، ضد سایش و بهبود دهنده¬های اصطکاک EP-بخش اول

روان کننده ماده ای است که با قرار گرفتن میان دو سطح سبب کاهش نیروی مقاومت در برابر حرکت یا اصطکاک جهت شروع یا ادامه حرکت نسبی می­گردد. هر زمان که سطوح اجسام در تماس با یکدیگر حرکت نسبی سطوح می­گردد. اصطکاک عبارت است از نیروی مقاومت در برابر حرکت نسبی و ساییدگی، عمل تخریب و گسستگی ذرات ماده است که در نتیجه تماس سطحی در حرکت نسبی و در اثر نیروی اصطکاک پدید می­آید. به غیر از موارد بخصوصی که وجود اصطکاک برای وقوع حرکت و یا ایجاد سکون در حرکت مورد نیاز و مطلوب است. در اکثر موارد و بخصوص در مکانیزم­های متحرک در ماشین ­الات که برای تحمل بار و انتقال نیرو و حرکت طراحی شده اند، دو پدیده اصطکاک و ساییدگی پدیده­های نا مطلوبی به حساب می­ایند. اصطکاک باعث هدر رفتن انرژی مکانیکی و تبدیل به حرارت ناخواسته و ساییدگی باعث از بین رفتن قطعات و در نتیجه کاهش عمر مفید ماشین آلات می­گردد.

تاریخ بشر پر از شواهدی است که نشان می­دهد در روزگاران گذشته به طور معمول از چربی حیوانات و روغن­ های روان کننده در محور ارابه ها و گاری و حتی روان کننده­های جامد و گرافیت و پودر تالک به منظور تسهیل بر روی سطوح در تماس با یکدیگر استفاده می­شده است.

روانکاری و انواع رژیم­های روانکاری

نقش اصلی روانکار ایجاد محافظت در برابر سایش و اصطکاک در قطعات متحرک است، براساس نوع تماس سطح، انواع رژیم روانکاری به انواع ذیل طبقه بندی می­گردند.

1-روانکاری هیدرودینامیک

در این نوع رژیم روانکاری هیچگونه تماس سطح به سطح وجود نداشته است و تنها اصطکاک، اصطکاک داخلی روغن است.

2-روانکاری الاستو هیدرودینامیک

دو سطح توسط یک لایه بسیار نازک فیلم سیال از هم جدا شد.

3-روانکاری الاستو هیدرو دینامیک

دو سطح توسط یک لایه بسیار نازک فیلم سیال از هم جدا می­شوند.

4-روانکاری مخلوط

دو سطح گاهی از هم جدا و گاهی در تماس هستند.

5-روانکاری لایه مرزی

در این سیستم دو سطح حتی در حضور سیال معمولا در تماس بایکدیگر هستند. علاوه بر روانکاری توسط سیال، لایه روانکار جامد نیز وجود دارد که در این حالت یک فیلم جامد دو سطح را از هم جدا می­نماید.

افزودنی­های لایه روانکاری مرزی

مهمترین افزودنی­های روانکاری لایه مرزی شامل بهبود دهنده ­های اصطکاک، افزودنی ضد سایش و افزودنی فشار پذیر می­باشد.

1-کاهش اصطکاک و سایش در سطوحی که در تماس با همدیگر هستند. 2-تشکیل فیلم محافظ 3-جلوگیری و یا کاهش چسبندگی و به هم پیوستگی در سطوح سخت و زبر.

بهبود دهنده­ های اصطکاک

این افزودنی­ها ترکیبات شیمیایی فعال کننده سطح که با کاهش ضریب اصطکاک سبب کاهش سطح تماس (اصطکاک لغزشی و چرخشی) می­شوند. زمانی که تماس جزیی است، این مولکول ها با ایجاد یک لایه محافظ از تماس سطوح فلزی به یکدیگر جلوگیری می­نمایند.

انواع افزودنی­های بهبود دهنده اصطکاک

1-بهبود دهنده اصطکاک آلی

این بهبو دهنده ها در ساختارشان کربن و هیدروژن و اکسیژن وجود دارد و به عنوان بهبود دهنده­های اصطکاک مایع نیز شناخته می­شود.

این افزودنی­ ها، ترکیبات قطبی هستند که از دو بخش تشکیل شده اند.سر قطبی و دم غیر قطبی که از هیدروکربن­های راست زنجیر با حداقل 10 اتم کربن تشکیل شده است. سر­های قطبی بر سطح فلز قرار گرفته و دم­های روغن دوست( غیر قطبی نه تنها سبب افزایش انحلال در روغن می­شوند، بلکه با ایجاد یک لایه از تماس دو سطح فلز جلو گیری می نماید. زنجیر­های غیر قطبی توسط نیرو­های واندروالسی و سر­های قطبی توسط نیرو های دو قطبی در کنار یکدیگر قرار می­گیرند.

طرز قرار گیری­آن ها همانند الیاف فرش در کنار یکدیگر می­باشد که به صورت عمودی در کنار یکدیگر قرار می­گیرند.

2-بهبود دهنده ­های اصطکاک جامد

دارای ترکیبات فلزی مانند MoS2

3-عملکرد انواع بهبود دهنده ­های اصطکاک

1-تشکیل لایه ­های محافظ از طریق واکنش

در این مکانیسم لایه­های محافظتی توسط واکنش شیمیایی ماده بهبود دهنده با سطح فلز ایجاد می­شود. این واکنش در دما و فشار متوسط و تحت تاثیر فعالیت شیمیایی فسفر و گوگرد ایجاد می­شود. مثال هایی از این دسته شامل اسید­های چرب اشباع، فسفریک و تیو فسفریک اسید­ها هستند.

2-تشکیل لایه­های محافظ از طریق جذب سطحی

این مکانیسم وابسته به طبیعت قطبی مولکول­ها است، بهبود دهنده­های آلی حل شده در روغن با نیروی جذب قوی بر روی سطح فلز نگه داشته می­شوند. بدین ترتیب که سر قطبی بر روی سطح فلزی متصل شده و دم هیدروکربنی در روغن حل می­شود. مثال­هایی از این دسته شامل اسید­های کربوکسیلیک با طول زنجیر بلند، استر­ها، اتر­ها و آمین­ها می­باشند.

3-تشکیل پلیمر

تحت تاثیر بار و دمای ناشی از اصطکاک یک فیلم پلیمری ایجاد می­شود. بهبود دهنده­ های اصطکاک در شرایط سایش خفیف می­تواند عمل نمایند، اما زمانی که سطوح تحت تاثیر فشار بالا­های قرار می­گیرد. با توجه به اینکه نیروی بین زنجیره­ های هیدروکربنی از نوع واندروالسی که بسیار ضعیف باشد: تحمل شرایط فشار نیز برای این دسته از افزودنی ها امکان پذیر نیست و لازم است از ترکیبات دیگری بنام افزودنی­ها امکان پذیر نیست و لازم است از ترکیبات دیگری بنام افزودنی­های ضد سایش استفاده شود.

 

اخبار مرتبط دیگر

بررسی پایداری برشی در پلیمر های ستاره ای و مقایسه با OCP
بررسی پایداری برشی در پلیمر های ستاره ای و مقایسه با OCP

یکی از بالابرنده های شاخص گرانروی مورد استفاده در روغن، پلیمر های HSD است که نسبت به پلیمر های OCP پایداری برشی ...

ادامه مطلب
افزایش دهنده ی شاخص گرانروی: کوپلیمر OCP
افزایش دهنده ی شاخص گرانروی: کوپلیمر OCP

در ادامه مقاله درج شده در ارتباط با پلیمر های بالابرنده شاخص گرانروی، این بار به بررسی کوپلیمر های OCP پرداختی...

ادامه مطلب
سیالات انتقال قدرت اتوماتیک(ATF)
سیالات انتقال قدرت اتوماتیک(ATF)

سال هاسـت کـه دنده هـای اتوماتیـک مـورد اسـتفاده قرار میگیرنـد و در طـول ایـن مـدت به طـور مـداوم در حـال به...

ادامه مطلب
مواد افزودنی مکمل عدد بازی خانواده کلسیم سولفونات
مواد افزودنی مکمل عدد بازی خانواده کلسیم سولفونات

مواد افزودنی مکمل عدد بازی به عنوان یکی از پر مصرف ترین گروه های کالایی مورد استفاده در حوزه های مختلف صنعت ر...

ادامه مطلب
بازدارنده های خوردگی در صنعت روانکار
بازدارنده های خوردگی در صنعت روانکار

 یکی از عمده­ ترین عوامل کاهنده عمر دستگاه­ ها خوردگی است به طوری که می­تواند یک دستگاه را به طور کامل...

ادامه مطلب
گرانروی، مهمترین ویژگی روغن-بخش یکم
گرانروی، مهمترین ویژگی روغن-بخش یکم

گرانروی یک سیال، مقاومت آن در برابر جاری شدن را بیان می­کند. مقدار گرانروی با ضخامت لایه روغن در محل روانکا...

ادامه مطلب
نگاهی به دو روش اندازه گیری میزان TBN در آخرین بازنگری2021  ACEA
نگاهی به دو روش اندازه گیری میزان TBN در آخرین بازنگری2021 ACEA

TBN یا عدد قلیایی کل، میزان ترکیبات قلیایی حاضر در یک روانکار را نشان می ­دهد. این ترکیبات قلیایی از افزودنی ...

ادامه مطلب
روغن پایه سنتزی-پلی آلکیلن گلیکول(PAG)
روغن پایه سنتزی-پلی آلکیلن گلیکول(PAG)

به طور کلی روغن پایه بیشترین سهم یک روانکار را به خود اختصاص می­دهد در نتیجه انتخاب مناسب آن، تاثیر بسزایی ...

ادامه مطلب
مواد افزودنی بالا برنده شاخص گرانروی (VII)
مواد افزودنی بالا برنده شاخص گرانروی (VII)

VII، گونه ای از پلیمرها هستند که به منظور کم کردن تغییرات گرانروی در مقابل تغییرات دما در تولید روانکاره...

ادامه مطلب
افزودنی های ضد جوش و ضدیخ
افزودنی های ضد جوش و ضدیخ

به طور کلی یک سوم گرمایی که در اثر احتراق در موتور خودرو ایجاد می شود موجب حرکت آن می گردد، یک سوم دیگر از اگزو...

ادامه مطلب
مواد افزودنی تکیفایر
مواد افزودنی تکیفایر

مواد افزودنی تکیفایر از انحلال یک یا چند پلیمر در روغن پایه ( معدنی و یا استری) به دست می آیند. معمولا پلیمر ها...

ادامه مطلب
 معرفی برایت استاک
معرفی برایت استاک

یکی از محصولات جانبی پالایش نفت خام، برایت استاک است. برایت‏ استاک یک نوع روغن ‏پایه با گرانروی بالا می با...

ادامه مطلب
مواد افزودنی تکیفایر
مواد افزودنی تکیفایر

مواد افزودنی تکیفایر از انحلال یک یا چند پلیمر در روغن پایه ( معدنی و یا استری) به دست می آیند. معمولا پلیمر ها...

ادامه مطلب
تفاوت دو سطح کیفی JASO MA و MB
تفاوت دو سطح کیفی JASO MA و MB

موتورسیکلت ها و اسکوترها روشی آسان، قابل کنترل و کم مصرف برای رفت و آمد از مکانی به مکان دیگر هستند، بنابراین...

ادامه مطلب
روغن پایه نفتنیک
روغن پایه نفتنیک

روغن های پایه آلکیل نفتالن / نفتنیک یک دسته بندی ویژه از روغن های سنتزی هستند. پایداری هیدرولیکی و پایداری اک...

ادامه مطلب
پایش چشمی روغنها :رنگ روغن چه خبر می دهد از سر درون
پایش چشمی روغنها :رنگ روغن چه خبر می دهد از سر درون

تغییر رنگ روغن پایه اغلب نشان می­دهد ترکیب مواد یا شیمی آن تغییر یافته است، با این حال هنگامی که رنگ روغن عو...

ادامه مطلب
آشنایی با روغن پایه های سنتزی از نوع استری
آشنایی با روغن پایه های سنتزی از نوع استری

با پیشرفت تکنولوژی ماشین آلات و دستگاه ها، نیاز به روانکارهای متناسب با آنها نیز افزایش یافته است. شرایط کار...

ادامه مطلب
سطوح کارایی روغن موتور
سطوح کارایی روغن موتور

روغن موتور، مهمترین روانکار در صنعت خودرو است. این بخش سالانه میلیون ها دلار از بودجه تبلیغاتی در سطح جهانی ر...

ادامه مطلب
مواد افزودنی فشارپذیر، ضد سایش و بهبود دهنده های اصطکاک EP-بخش دوم
مواد افزودنی فشارپذیر، ضد سایش و بهبود دهنده های اصطکاک EP-بخش دوم

افزودنی­های ضد سایش در ساختار این گروه از مواد افزودنی، روی، گوگرد و فسفر وجود دارد که در فشار و دمای متو...

ادامه مطلب
بهبود طراحی انتقال دهنده های اتوماتیک و سیالات آنها
بهبود طراحی انتقال دهنده های اتوماتیک و سیالات آنها

روانکار های مناسب برای انتقال دهنده های اتوماتیک خودرو در کاربرد های مختلف استفاده می شوند که بخش عمده ی آن ا...

ادامه مطلب
سطوح کارایی روغن موتور-بخش 2
سطوح کارایی روغن موتور-بخش 2

در مطلب پیشین به طور اجمالی به معرفی طبقه بندی های مختلف سطوح کارایی از جمله طبقه بندی  APIطبقه بندی ...

ادامه مطلب
شناسایی وارنیش و کنترل مشکلات آن
شناسایی وارنیش و کنترل مشکلات آن

وارنیش، حاصل یک فرایند شش مرحله‌ای شامل اکسیداسیون، پلیمریزاسیون، انحلال، ترسیب و تراکم است که به گرفتگی ...

ادامه مطلب
سیالات سیلیکونی
سیالات سیلیکونی

سیلیکون­ها دسته وسیعی از روغن­های سنتزی هستند که دارای بخش آلی و بخش معدنی می­باشند. ساختار شیمیایی آن&s...

ادامه مطلب
آشنایی با مراحل مختلف فرایند اکسیداسیون و آزمون¬های تشخیص آن
آشنایی با مراحل مختلف فرایند اکسیداسیون و آزمون¬های تشخیص آن

مقدمه روانکارها در طول زمان از طریق فرایند اکسیداسیون به لحاظ شیمیایی تغییر پیدا می­کنند. اکسیداسیون را...

ادامه مطلب
آشنایی با مراحل مختلف فرایند اکسیداسیون و آزمون های تشخیص آن
آشنایی با مراحل مختلف فرایند اکسیداسیون و آزمون های تشخیص آن

مقدمه روانکارها در طول زمان از طریق فرایند اکسیداسیون به لحاظ شیمیایی تغییر پیدا می­کنند. اکسیداسیون را...

ادامه مطلب
توسعه پایدار اجتماعی
توسعه پایدار اجتماعی

در صنایع روانکاری معمولا به جنبه ­های اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار توجه می­شود، اگرچه بعد اجتماعی آ...

ادامه مطلب