اخبار و تازه ها

اخبار و تازه ها
نمایش بر اساس:
  • روانکار های موتوری نقش کلیدی در کاهش کربن دی اکسید دارند.
    ۷ شهريور ۱۳۹۸ روانکار های موتوری نقش کلیدی در کاهش کربن دی اکسید دارن...

    مطالعه انجام شده توسط  ATIEL نشان می دهد تکنولوژی روانکار های موتوری تأثیر مهمی در کاهش انتشار آلودگی وسیله نقلیه در اروپا داشته است. این مطالعه، که توسط موسسه ریکاردو، شرکت مشاوره مستقل محیط زیست و مهندسی انجام شد ماشین های سواری بنزینی، وسایل نقلیه تجاری سبک دیزلی و کام...