۲۹ فروردين ۱۴۰۰ چاپ صفحه

سیالات انتقال قدرت اتوماتیک(ATF)

سیالات انتقال قدرت اتوماتیک(ATF)

سال هاسـت کـه دنده هـای اتوماتیـک مـورد اسـتفاده قرار میگیرنـد و در طـول ایـن مـدت به طـور مـداوم در حـال بهبـود و پیشـرفت بوده انـد. با پیشرفت مداوم در تولید انتقال دهنده های قدرت، لزوم استفاده از روانکارهای باکیفیت برای آنها بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد. با وجود اینکه این روانکارها فرمولاسیون های پیچیده ای ندارند اما تولید روانکارهایی متناسب با نیاز بازار، موضوع مهم و قابل توجهی است. فصلنامه علمی – تخصصی افزون روان (زمستان 1397) به طور جامع  به بررسی مـواد تشـکیل دهنده بسـته افزودنی سـیالات  انتقـال قـدرت اتوماتیک و الزامات عملکرد این سیالات توسط استانداردهای  OEM از جمله DEXRON و  MERCONارائه شده توسط شرکت جنرال موتورز و شرکت فورد پرداخته است. برای دسترسی به متن کامل این مقاله میتوانید به لینک مراجعه نمایید.

اخبار مرتبط دیگر

بررسی پایداری برشی در پلیمر های ستاره ای و مقایسه با OCP
بررسی پایداری برشی در پلیمر های ستاره ای و مقایسه با OCP

یکی از بالابرنده های شاخص گرانروی مورد استفاده در روغن، پلیمر های HSD است که نسبت به پلیمر های OCP پایداری برشی ...

ادامه مطلب
افزایش دهنده ی شاخص گرانروی: کوپلیمر OCP
افزایش دهنده ی شاخص گرانروی: کوپلیمر OCP

در ادامه مقاله درج شده در ارتباط با پلیمر های بالابرنده شاخص گرانروی، این بار به بررسی کوپلیمر های OCP پرداختی...

ادامه مطلب
مواد افزودنی مکمل عدد بازی خانواده کلسیم سولفونات
مواد افزودنی مکمل عدد بازی خانواده کلسیم سولفونات

مواد افزودنی مکمل عدد بازی به عنوان یکی از پر مصرف ترین گروه های کالایی مورد استفاده در حوزه های مختلف صنعت ر...

ادامه مطلب
بازدارنده های خوردگی در صنعت روانکار
بازدارنده های خوردگی در صنعت روانکار

 یکی از عمده­ ترین عوامل کاهنده عمر دستگاه­ ها خوردگی است به طوری که می­تواند یک دستگاه را به طور کامل...

ادامه مطلب