۱۴ آبان ۱۳۹۸ چاپ صفحه

اهدای خون در مجموعه افزون روان

اهدای خون در مجموعه افزون روان

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی ، روز سه شنبه مورخ 1398.07.30 جمعی از همکاران شرکت افزون روان جهت اهدای خون به مرکز جامع شهید کوروش فیروزی مراجعه نمودند، این امر مهم و خیر با حضور مدیران و کارشناسان انجام گرفت.

اخبار مرتبط دیگر