محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:
زیر گروه:

روغن‏های پایه (معدنی یا سنتزی) بدون وجود مواد افزودنی قادر به تامین کیفیت مناسب و خواص مطلوب در روانکارها نیستند. مواد افزودنی، ترکیبات شیمیایی معدنی و سنتزی هستند که ویژگی‏های مختلفی را در روانکارها ایجاد می‏ نمایند، آنها می‏ توانند بهبود دهنده خواص مطلوب، بازدارنده ویژگی‏های نامطلوب و یا ایجادکننده خواص جدید در روانکارها باشند.

 

 

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.