محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:
زیر گروه:

بسته افزودنی فلزکاری

بسته افزودنی فلزکاری

بسته ­های افزودنی فلزکاری برای تولید سیال نهایی، با اهداف زیر کمک به فرآیند ماشین ­کاری می ­کنند.

روانکاری مناسب

خنک سازی

محافظت در برابر خوردگی

تمیز نمودن قطعات از تراشه­ ها و چیپس ­ها

برای مشاهده محصولات باید به سیستم کاربری وارد شوید.