عنوان شغلی : کارشناس حسابرسی

همکاری با ما:

شرایط متقاضی

  • بازه سنی : 25 تا 35 سال
  • 2 تا 5 سال سابقه کاری مرتبط
  • رشته تحصیلی : مهندسی مالی ، مدیریت مالی ، حسابداری
  • مسلط به نرم افزارهای office
  • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  • آشنایی با ترازهای دوره ای – اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی ، بودجه بندی و منابع مالی
  • آشنایی به قوانین بیمه و مالیات ، استاندارد های حسابداری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • روابط عمومی بالا – خود مدیریتی – تعهد و انگیزه

توضیحات کار

 • لطفا توضیحات کار را بنویسید