۲۷ آذر ۱۳۹۶ چاپ صفحه

پنجمین همایش تخصصی شرکت افزون روان با محوریت "نقش مواد افزودنی در توسعه تکنولوژیک صنعت روانکار" با مشارکت شرکت Eni ایتالیا

پنجمین همایش تخصصی شرکت افزون روان با محوریت "نقش مواد افزودنی در توسعه تکنولوژیک صنعت روانکار" با مشارکت شرکت Eni