۱۶ آبان ۱۴۰۰ چاپ صفحه

ادامه تور مجازی شرکت BASF در خصوص چشم اندازهای جدید برای آینده ای پایدار

از مجموعه تورهای مجازی Focus on شرکت BASF، وبیناری متمرکز بر بررسی چشم­اندازهای جدید پایداری، برای آینده­ای پایدار می­باشد. این وبینار در روز چهارشنبه مورخ 26 آبان 1400، از ساعت 12:30 تا 17:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد.

این وبینار در ادامه وبینار قبلی در خصوص توسعه پایدار بوده و این بار نه تنها بر چشم­اندازهای مختلف پایداری و مهمترین مسائل صنایع تمرکز دارد، بلکه به آخرین راه ­حل­های موجود و همچنین پیشرفت­هایی که به توسعه پایدار در آینده کمک می­کنند، می­پردازد.

لینک مربوطه:

https://automotive-transportation.basf.com/global/en/fuel-and-lubricants/sustainability/virtual-event-tour-2021-emea.html