محصولات

مشاهده ویدئو
محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:

این بسته های افزودنی به منظور ایجاد ویژگی هایی از قبیل انتقال حرارت، پایداری در برابر اکسیداسیون، مقاومت در برابر سایش و خوردگی، جداپذیری از آب و.... در جهت تأمین نمودن الزامات استاندارد سازندگان تجهیزات  OEM به انواع روغن های صنعتی از قبیل هیدرولیک، توربین، کمپرسور و...  افزوده می گردند.