محصولات

مشاهده ویدئو
محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:

مواد افزودنی بهبود دهنده گرانروی شامل دو گروه افزایش دهنده گرانروی(VM) و افزایش دهنده شاخص گرانروی(VII) می باشند که پلیمر های افزایش دهنده شاخص گرانروی  به منظور کم کردن تغییرات گرانروی در مقابل تغییرات دما در تولید روانکار ها استفاده می شوند. یکی از نکات مهم در انتخاب پلیمر میزانSSI  است.SSI  در حقیقت میزان درصد کاهش ویسکوزیته پلیمر را تحت تنش نشان می دهد که می تواند مقادیر بین صفر تا صد داشته باشد. هرچه مقدار این شاخص برای پلیمری،کوچکتر باشد شکست ساختار پلیمر در اثر تنش های وارده به آن حین کارکرد کمتر می گردد. 

 افزودنی های بالا برنده شاخص گرانروی که به صورت تجاری مورد استفاده قرار می گیرند شامل پلی متاکریلات، الفین کوپلیمر ها و کوپلیمر استایرن-ایزوپرن است که این پلیمر ها وابسته به  وزن مولکولی و درجه پلیمریزاسیون رفتار متفاوتی نشان می دهند. به همین دلیل انتخاب مناسب ترین بالابرنده گرانروی برای یک کاربرد مشخص از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و لازم است تا در این زمینه با کارشناس متخصص مشاوره نمود.