فرصت های شغلی، افزون روان

 • Accountant

  ايميل جهت ارسال رزومه : info@afzoonravan.com

    1-Good knowledge of trade accounting concept and ability to compute the cost of import product. 2. Assist in the monthly closing process, including journal entries and interfaces with ...

  مشاهده توضيحات کامل
 • Commercial Expert

  ايميل جهت ارسال رزومه : info@afzoonravan.com

  Accomplish order registration process in (NTSW) website Accomplish order registration process in "EPL" system Do effective negotiation with Banks Do effective negoti...

  مشاهده توضيحات کامل
 • کارشناس بازرگانی

  ايميل جهت ارسال رزومه : info@afzoonravan.com

  تحصیلات  :  حداقل لیسانس بازرگانی ، زبان انگلیسی ، گمرک ، اقتصاد ، بانکداری سابقه کار مرتبط : حداقل سه ...

  مشاهده توضيحات کامل
 • کارشناس حسابداری فروش

  ايميل جهت ارسال رزومه : info@afzoonravan.com

  تحصیلات لیسانس حسابداری 2 سال سابقه کاری مرتبط آشنا به حسابداری فروش آشنا به زبان انگلیسی مسل...

  مشاهده توضيحات کامل
 • مسئول دفتر

  ايميل جهت ارسال رزومه : info@afzoonravan.com

  2 سال سابقه کار مرتبط تسلط کامل  به MS OFFICE تایپ فارسی و انگلیسی آشنایی با اصول نامه نگاری اداری منظم...

  مشاهده توضيحات کامل
 • کارشناس منابع انسانی

  ايميل جهت ارسال رزومه : info@afzoonravan.com

  سه سال سابقه کار مرتبط تسلط کامل به MS office آشنایی به زبان انگلیسی آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی ...

  مشاهده توضيحات کامل