روغن پایه گروه III (پتروناس)

چهارمین همایش علمی- تخصصی شرکت افزون روان با عنوان "توسعه تکنولوژیک صنعت روانکار و نقش روغن پایه گروه III" با مشارکت شرکت پتروناس و با حضور متخصصین شرکت‏های تولید کننده روغن پایه، روانکارهای موتوری و صنعتی، خودروسازها، انجمن‏های تخصصی و موسسات پژوهشی و صنعتی داخلی و خارجی در روز سه شنبه به تاریخ 94/12/04 برگزار گردید.

همایش های روغن پایه گروه III (پتروناس)


  • پرسش و پاسخ

    پرسش و پاسخ

    1- آیا خوراک ورودی دارای مواد آروماتیک است؟ - بله، همه ی خوراک های ورودی که از آنها روغن پایه گروه III تولید می شود، حاوی ترکیبات آروماتیک هستند و مقدار آن بستگی به ن...

    مشاهده توضیحات بیشتر