>

تاریخ ارسال : ۹ خرداد ۱۴۰۰

بازدارنده های خوردگی در صنعت روانکار


بازدارنده های خوردگی در صنعت روانکار

 یکی از عمده­ ترین عوامل کاهنده عمر دستگاه­ ها خوردگی است به طوری که می­تواند یک دستگاه را به طور کامل از دور خارج کند و با تاثیر ناشی از زیان آن بر هزینه­ های تولید، قیمت تمام شده محصولات نیز بالا می­رود.کلیه زیرساخت­های صنعتی و موتوری با خطر خوردگی روبرو هستند که محافظت و تعمیر را اجتناب­ ناپذیر می­کند. به طور دقیق­تر خوردگی، واکنش الکتروشیمیایی فلز با محیط پیرامون خود تحت تاثیر هوا و رطوبت است. آب و ناخالصی­های قطبی، دسترسی اکسیژن و اسید را به سطح فلز تسهیل کرده و باعث افزایش سرعت خوردگی می­شوند. در موتور­های احتراق داخلی مقدار زیادی از این مواد تولید و وارد روانکار می­شوند.

برای کاهش هزینه ­های خوردگی همواره تلاش می­شود تا با استفاده از افزودنی­ های بازدارنده خوردگی تاثیر عوامل خورنده بر سطوح فلزی قطعات را به حداقل رساند. با توجه به شرایط از روش­ها و مواد مختلفی به عنوان بازدارنده استفاده می­شود. یکی از روش های مقابله با خوردگی استفاده از مواد بازدارنده خوردگی در حین کارکرد می باشد که در فرمولاسیون روانکار گنجانده می شود. جهت آشنایی با انواع  بازدارنده ها و مطالعه بیشتر در این زمینه میتوانید به فصل نامه بهار 1394  شرکت افزون روان مراجعه نمایید.