وایت اویل

وایت اویل یک روغن فاقد رنگ و بو بوده که از پالایش روغن پایه‏ های پارافینی حاصل می ‏شود. وایت اویل در صنایعی که به روانکارهایی با درجه رنگ روشن نیاز است مانند صنایع نساجی، ریسندگی و روانکاری ماشین های صنعتی به کار می رود.