اسلاک وکس

این محصول، فرآورده‏ جانبی در واحد موم‏ گیری پالایشگاه های روغن پایه می باشد که مصرف بالایی به‏ عنوان ماده اولیه تولید پارافین دارد.