بسته افزودنی روغن صنعتی

این بسته های افزودنی با توجه به عملکرد انواع روغن های صنعتی از قبیل هیدرولیک، توربین، کمپرسور و.. به منظور ایجاد ویژگیهایی از قبیل انتقال حرارت، پایداری در برابر اکسیداسیون، مقاومت در برابر سایش و خوردگی، جداپذیری از آب و.. در جهت پاس نمودن الزامات استاندارد سازندگان تجهیزات OEM به روغن های پایه (معدنی و سنتزی) افزوده می گردند.

محصولات بسته افزودنی روغن صنعتی


 • بسته افزودنی روغن دنده صنعتی

  بسته افزودنی روغن دنده صنعتی

  روغن دنده صنعتی از روغن پایه و بسته افزودنی مخصوص تشکیل شده است. این روغن‏ها با ایجاد مقاومت در برابر زنگ‏ زدگی، خوردگی و اکسیداسیون در حضور آب، شرایط بهینه روان...

  مشاهده توضیحات بیشتر
 • بسته افزودنی روغن هیدرولیک

  بسته افزودنی روغن هیدرولیک

  روغن هیدرولیک از روغن پایه و مواد افزودنی مخصوص تشکیل شده است که کیفیت آن به نوع روغن پایه و افزودنی‏های بکار رفته در آن بستگی دارد. این مواد افزودنی شامل مواد باز...

  مشاهده توضیحات بیشتر
 • بسته افزودنی روغن هیدرولیک ضدآتش

  بسته افزودنی روغن هیدرولیک ضدآتش

  این بسته افزودنی بازدارنده خوردگی بر پایه آمین است که مانع از خوردگی کلیه قطعات فلزی و فلزات زرد در سیستم هیدرولیک می‏ گردد.

  مشاهده توضیحات بیشتر
 • بسته افزودنی روغن کمپرسور، توربین و گردشی

  بسته افزودنی روغن کمپرسور، توربین و گردشی

  روغن‏های کمپرسور، توربین و گردشی از روغن پایه با شاخص گرانروی بالا و بسته افزودنی با خواص مقاومت در برابر اکسیداسیون و خوردگی تشکیل شده است.

  مشاهده توضیحات بیشتر
 • بسته افزودنی روغن آبکاری و انتقال حرارت

  بسته افزودنی روغن آبکاری و انتقال حرارت

  عملکرد اصلی این بسته افزودنی در ساخت روغن‏های سرد یا گرم عملیات حرارتی با ایجاد خواص ویژه از قبیل افزایش طول عمر روغن و کاهش تشکیل لجن و اسید، افزایش سرعت خنک ‏ک...

  مشاهده توضیحات بیشتر