مواد افزودنی

روغن‏های پایه (معدنی یا سنتزی) بدون وجود مواد افزودنی قادر به تامین کیفیت مناسب و خواص مطلوب در روانکارها نیستند. مواد افزودنی، ترکیبات شیمیایی سنتزی هستند که ویژگی‏های مختلفی را در روانکارها ایجاد می‏ نمایند، آنها می‏ توانند بهبود دهنده خواص مطلوب، بازدارنده ویژگی‏های نامطلوب و یا ایجادکننده خواص جدید در روانکارها باشند. با توجه به عملکرد و تاثیر آن‏ها، مواد افزودنی به دو دسته طبقه‏ بندی می‏ شوند:

1- مواد افزودنی تاثیرگذار بر خواص فیزیکی و شیمیایی روغن‏های پایه

 

تاثیرات فیزیکی: ویژگی‏های گرانروی- دما، جدا شوندگی از آب، خواص سیالیت در سرما و ..

تاثیرات شیمیایی: اکسیداسیون و ..

 

2- مواد افزودنی تاثیرگذار بر سطوح فلزی

• بهبود دهنده‏ های خواص فیزیکی شیمیایی مانند کاهش اصطکاک، افزایش فشارپذیری، محافظت در برابر سایش و ...

جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر در زمینه مواد افزودنی لطفا با شرکت تماس حاصل فرمایید.

دسته بندی محصول: مواد افزودنی