روغن پایه سنتزی

روغن‏ های پایه سنتزی (گروه های IV,V,VI) حاصل از فرآیندهای شیمیایی و عمدتا پلیمریزاسیون مواد اولیه پتروشیمی هستند. انواع این روغن‏ها در ذیل آمده است:

  • Polyalphaolephin (PAO)
  • Diesters
  • Polyol esters
  • Phospate esters
  • Polyalkylene glycols (PAG)
  • Alkylated Aromatics
  • Silicons

باتوجه به گستردگی نوع و کاربرد این روغن ها، در صورت نیاز  به اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید.