محصولات

مشاهده ویدئو
محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:

این دسته از محصولات، مشتقات نفت خام و یا ترکیبات مرتبط با آن هستند که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارند.