>

تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۳۹۶

از سرگیری تولید یک برند روغن موتور در آبادان پس از تخریب ۳۶ ساله جنگ


از سرگیری تولید یک برند روغن موتور در آبادان پس از تخریب ۳۶ ساله جنگ

همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، تولید روغن موتور الوند طی مراسمی پس از 36 سال در ایرانول آبادان آغاز شد