همایش های شرکت افزون روان

همایش های همایش های شرکت افزون روان


  • پنجمین همایش تخصصی شرکت افزون روان با محوریت "نقش مواد افزودنی در توسعه تکنولوژیک صنعت روانکار" با مشارکت شرکت Eni ایتالیا

    پنجمین همایش تخصصی شرکت افزون روان با محوریت "نقش مواد افزودنی در توسعه تکنولوژیک صنعت روانکار" با مشارکت شرکت Eni ایتالیا

    پنجمین همایش تخصصی شرکت افزون روان با محوریت "نقش مواد افزودنی در توسعه تکنولوژیک صنعت روانکار" با مشارکت شرکت Eni

    مشاهده توضیحات بیشتر